Produkty

Misja akcji

Ogólnopolska

kampania społeczna: „Przytulenie ma znaczenie” ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę

bliskości w procesie wychowawczym. Kampania ma edukować, angażować i wspierać środowiska medyczne oraz

rodziców.

Kocham, wiec przytulam… na każdym etapie rozwoju dziecka.

Kompendium przytulania